Wyłączenie z odpowiedzialności

Zaaktualizowany

Strona WyleczPC.pl oraz jej usługi dostarczane są na zasadzie „TAK JAK JEST” i zawierają informaje, fakty oraz opinie z licznych stron – użytkowników indywidualnych, organizacji, przedsiębiorstw.

Strona oraz usługi są dostarczane bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej lub dorozumianej, wliczając w to, lecz nie ograniczając do gwarancji tytułu, zdolności handlowej bądź przydatności do określonego celu, innej niż gwarancje narzucane i niezdolne do wykluczenia, ograniczenia lub modyfikacji na podstawie przepisów prawa zastosowanych do umowy witryny.

Zespół WyleczPC dąży do dostarczenie informacji najtrafniejszych, prawidłowych oraz aktualnych. My lub nasi partnerzy nie zapewniamy jednak gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej lub dorozumianej, na temat kompletności, precyzji, przydatności bądź dostępności, z szacunkiem do usług bądź danych, serwisu ale produktów na stronie lub jakimkolwiek innym celu.

Wszelkie zależności, które ulokujesz na informacjach znajdujących się na stronie są NA TWOJE WŁASNE RYZYKO. W żadnym wypadku, a również pod żadnymi warunkami nie jesteśmy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia, wliczając w to, bez ograniczeń, pośrednie straty lub uszkodzenia, jak również uszkodzenia wynikłe z powodu utraty danych bądź profitów wynikłych poza, bądź w powiązaniu z korzystaniem ze strony bądź jej usług.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że Strona może zapewniać linki do stron zewnętrznych stworzonych i zarządzanych przez osoby i organizacje niezwiązane z WyleczPC. Gdy decydujesz się na odwiedzenie tych witryn, wychodzisz z WyleczPC i podlegasz polityce prywatności zewnętrznej strony.

NIe zarządzamy ani nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość lub naturę zewnętrznych stron, dlatego prosimy Cię o zapoznanie się z ich polityką. Dostęp i wykorzystanie usług i zawartości znajdującej się na zewnętrznych stronach następują na TWOJE WŁASNE RYZYKO.

Podczas, gdy zespół WyleczPC dąży do utrzymania szczytu możliwości witryny przez cały czas, nie ponosimy odpowiedzialności za tymczasowe obniżenia dostępności strony z powodu usterek technicznych będących poza naszą kontrolą.

Goście zainteresowani większą liczbą szczegółów na temat projektu WyleczPC są zachęcani do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w sekcji O Nas. Poza tym, możesz chcieć zapoznać się z dostarczonymi przez nas Warunkami użytkowania, Polityką prywatności, oraz Disclosure. Aby wysłać nam jakiekolwiek pytanie bądź skontaktować się z naszym zespołem, odwiedź stronę Skontaktuj się.