Warunki użytkowania

Zaaktualizowany

Umowa użytkownika WyleczPC.pl: 

  1. WyleczPC.pl jest ogólnodostępną stroną ogólnego użytku przeznaczoną do walki ze spyware. Portal informacyjny  UGetFix.com jest tworzony przez użytkowników Internetu, dla użytkowników Internetu. Użytkownicy oraz goście serwisu ponoszą wyłączną odpowiedzialność za artykuły i opisy, stworzone i zapewnione przez siebie. Twórcy artykułów i odwiedzający ponoszą wyłączną odpowiedzialność za rzetelność informacji, zamieszczone prawa autorskie, użyie i prawa autorskie grafik oraz inne rodzaje informacji. UGetFix.com nie gwarantuje ani nie potwierdza informacji zamieszczonych w stronach o spyware / zasadach / artykułach / plikach oraz na forum dyskusyjnym.
  2. WyleczPC.pl zapewnia zaawansowane usługi informacyjne za darmo wszystkim użytkownikom i gościom tej witryny.
  3. Disclaimer: Serwis oraz jego Podstrony zawierają informacje, fakty i komentarze od rozmaitych osób oraz organizacji. SERWIS ORAZ STRONY SĄ DOSTARCZANE W STANIE TAK JAK JEST BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JEDNOZNACZNYCH ANI DOROZUMIANYCH ZAWIERAJĄC, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI TYTUŁÓW BĄDŹ DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA INNEGO NIŻ RZECZONE GWARANCJE, KTÓRE SĄ NARZUCONE ORAZ NIEMOŻLIWE DO WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA BĄDŹ MODYFIKACJI W ŚWIETLE PRAWA ZASTOSOWANEGO DO PONIŻSZEJ UMOWY. JSC “ELEKTRONINIAI SPRENDIMAI”, ANI ODDZIAŁY TEJ FIRMY NIE WSPIERAJĄ ANI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNYCH ZA TRAFNOŚĆ LUB RZETELNOŚĆ JAKIEJKOLWIEK OPINII, PORADY BĄDŹ OŚWIADCZENIA W SERWISE LUB NA JEGO PODSTRONACH.
  4. Serwis oraz jego Podstrony zawierają Bazy Danych programów spyware, pojęć związanych z bezpieczeństwem internetowym oraz spyware, przedsiębiorstw powiązanych ze spyware, plików mających związek z bezpieczeństwem osobistym, prywatnością i/lub spyware oraz sekcję komentarzy pozwalającą Tobie i innym użytkownikom na korekcję informacji, zamieszczanie informacji oraz zapewniania wsparcia WyleczPC.pl i jej Podstronom. Zgadzasz się nie zamieszczać ani nie przekazywać wszelkiego zastrzeżonego, bezprawnego, szkodliwego, szantażującego, wulgarnego, obscenicznego, profanującego, promującego nienawiść, rasistowskiego bądź innego niewłaściwego materiału jakiegokolwiek typu, w szczególności jakiegokolwiek materiału zachęcającego do jakiegokolwiek działania będącego przestępstwem, narusza prawa innych osób bądź w inny sposób narusza jakiekkolwiek prawo krajowe bądź międzynarodowe. Dodatkowo, nie będziesz zamieszczać / edytować / komentować informacji lub korespondencji nie będącej profesjonalną. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność za korzystanie, zabezpieczenie i ochronę WyleczPC.pl oraz jego podstron z powodu jakichkolwiek rozszczeń związanych z materiałem, który zamieścisz / skomentujesz / zedytujesz lub rozpowszechnisz. Mimo, że WyleczPC.pl oraz jego podstrony mogą co jakiś zas monitorować lub przeglądać komentarza, artykuły, korekty oraz materiały na Stronie, ani WyleczPC.pl, ani jego podstrony nie są do tego zobowiązane. Uznajesz, że WyleczPC.pl oraz jego Podstrony nie kontrolują informacji dostępnych na stronie i że wszystkie komentarze, korekty, opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty bądź inne informacje i zawartość przedstawiona bądź udostępniona na jakiejkolwiek stronie witryny należą do ich twórów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich treść. WyleczPC.pl oraz Podstrony Serwisu zastrzegają sobie prawo, w swojej dyskrecji, do edycji, odmowy zamieszczenia bądź usunięcia jakiegokolwiek materiału zamieszczonego, czy wstawionego komentarza. WyleczPC.pl oraz jego Podstorny zastrzegają też sobie prawo, w swojej dyskrecji, do odmowy dostępu do strony / serwisu zapewnionego do ogólnego użytku społeczności.
  5. Korzystasz z Serwisu oraz Podstron na własną odpowiedzialność. WYLECZPC.PL ANI ŻADNA Z PODSTRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI INNYCH OSÓB ZA STRATY, USZKODZENIA BĄDŹ TEŻ JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, ZAMIERZONE, SZCZEGÓLNE, MORALNE BĄDŹ INNE SZKODY WYNIKŁE Z TWOJEGO BRAKU DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA SERWISU, PODSTRON ORAZ INFORMACJI DOSTĘPNYCH W SERWISIE BĄDŹ TEŻ WYNIKŁE Z POWODU JAKIEJKOLWIEK AKCJI wYKONANEJ W ODPOWIEDZI NA LUB JAKO EFEKT INFORMACJI DOSTĘPNEJ W SERWISIE ORAZ JEGO PODSTRONACH. ZRZEKASZ SIĘ WOBEC SERWISU WYLECZPC.PL ORAZ JEGO FILII, ODDZIAŁÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI ORAZ LICENCJODAWCÓW WSZELKICH ROZSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEGO KORZYSTANIA Z SERWISU, PODSTON ORAZ INFORMACJI W NICH ZAWARTYCH. 
  6. Wszelkie komentarze, korekty i edycje, które zamieścisz bądź też udostępnisz Serwisowi i/lub jego Podstronom są i będą traktowane jako poufne oraz zastrzeżone. Przyjmujesz na siebie pełną odpowiedzialność za wszystko, co zamieścisz lub udostępnisz i gwarantujesz stronie WyleczPC.pl oraz jej podstronom prawa do edycji, kopiowania, publikacji oraz dystrybucji wszelkich informacji lub treści, którą opublikujesz w jakimkolwiek celu.
  7. WyleczPC.pl oraz podstrony serwisu nie przeglądają ani nie monitorują stron połączonych z Serwisem lub z zamieszczonych korekt, edycji, opisów czy komentarzy na tej stronie. Wchodząc na odnośniki zapewnione przez WyleczPC.pl, wszyscy użytkownicy systemu przyjmują do swojej wiadomości, że WyleczPC.pl nie jest odpowiedzialny za trafność bądź zawartość tych odnośników. Zamieszczanie informacji z zastrzeżonych materiałów jest niedozwolone i komentarze, korekty, edycje oraz opisy z takimi materiałami zostaną ze strony usunięte.
  8. Jako członek / użytkownik / gość strony WyleczPC.pl będziesz otrzymywać na skrzykę mailową regularne wiadomości o nowościach w witrynie oraz, raz na jakiś czas, możesz otrzymać wiadomość od Administratorów systemu. Będziesz informowany lub wyszczególniany podczas dodawania nowych funkcjii usprawnień systemu – część z nich może być związana z e-mailami. Staramy się ograniczać kontakt mailowy z administratorami systemu do niezbędnego minimum. Jednakże, gdy email powróci do nas z powodu błędnego adresata, podejmiemy próbę znalezienia poprawnego adresu z pomocą połączonych witryn i dopiero po niepowodzeniu informacje zostaną wyłączone (Jeśli odkryłeś, że informacje do Ciebie zostały wyłączone z powodu złych danych kontaktowych, skontaktuj się z Nami z pomocą poprawnych danych i zgłoś swoje materiały ponownie).
  9. Ta Umowa Użytkownika / Gościa oraz wszelkie niejasności wynikłe bądź związane z Serwisem oraz Podstronami będą rozstrzygane, interpretowane oraz egzekwowane zgodnie z prawem Republiki Litwy. Korzystając z witryny Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na warunki przedstawione w niniejszym dokumencie.
  10. Naruszenie tego Regulaminu spowoduje odebranie dostępu do Strony oraz usunięcie zamieszczonych informacji oraz komentarzy.